NATJECANJA

Klub nastupa i natječe se u sljedećim kategorijama i natjecanjima sa svim svojim ekipama za sezonu 2023/2024:
1 Ekipa (seniori) – 2.HRL-Sjever, treneri: Filip Turk, Ninoslav Sabolić
2 Ekipa (2006/2007) – 1. HRL U17 – Regija 5, treneri: Filip Turk, Ninoslav Sabolić
3 Ekipa (2008/2009) – 1. HRL U15 – Regija 5, trener: Hrvoje Budaj
4 Ekipa (2010/2011) – 1. HRL U13 – Regija 5, trener: Mišo Zrakić
5 Ekipa (2012/2013) – 1. HRL U11 – Regija 5, trener: Ivan Ružić
6 Ekipa (2014/2015/2016) – 1. MŽRL U9 – Regija 5, trener: Kristian Vlašić