[SKUPŠTINA] REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA KLUBA

6 lip

Koprivnica, 06.06.2022.

POZIV ZA SKUPŠTINU

Na temelju čl. 36 Statuta RK „Koprivnica„ Koprivnica (dalje Klub)  i ukazane potrebe temeljem čl. 35 Statuta RK Koprivnica“ redovna Skupština Kluba održat će se dana :

 1. lipanj 2022. godine (ponedjeljak) do 17:00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice (Zrinski trg 1, Koprivnica) u 17:00 sati.

            DNEVNI RED:

 1. Otvaranje skupštine
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Rasprava i usvajanje dnevnog reda
 4. Donošenje odluke o načinu glasovanja
 5. Izvještaj o radu za 2021. godinu:
  – Izvješće Predsjednika kluba o radu kluba u 2021. godini
  – Financijsko izvješće za 2021. godinu
  – Izvješće NO za 2021. godinu
 6. Rasprava i usvajanje izvješća
 7. Razno

Na zahtjev pisani materijali će se dostaviti prije održavanja skupštine.