[SKUPŠTINA] NA REDOVNOJ SKUPŠTINI PROMIJENJENO IME KLUBA U RK “KOPRIVNICA”

24 srp

U srijedu 22.07.2020. s početkom u 18:00 sati održana je redovna Skupština rukometnog kluba KOPRIVNICA-NOA. Na Skupštini su usvojena sva podnesena izvješća: Izvješće o radu, Financijsko izvješće te Izvješće Nadzornog odbora kluba kao i Stegovne komisije kluba.

Kako je došlo do sporazumnog raskida sponzorskog ugovora s tvrtkom Hangar 18 d.o.o. prestala je postojati obveza dodatka imena kluba. Ovim putem se zahvaljujemo tvrtki Hangar 18 d.o.o. što je od 2015 godine pomagala klubu u razvoju Škole rukometa koja je postala prepoznatljiv znak ovog kluba. Tvrtki Hangar 18 d.o.o. želimo uspjehe u daljnjem poslovanju.
Zbog promjena više temeljnih odredbi Statuta Skupština je usvojila novi Statut sa svim dosadašnjim izmjenama i dopunama te je izglasana promjena imena kluba iz Rukometni klub KOPRIVNICA-NOA u Rukometni klub “KOPRIVNICA”. 

Kako se radilo o redovnoj Skupštini nije se birala nova uprava već je temeljem novog Statuta nadopunjen Upravni odbor s jednim članom umjesto dosadašnjeg predstavnika sponzora. Novi član Upravnog odbora je postao Marko Sinković te je izabran na mandat od godinu dana koliko je preostalo mandata i ostatku članova Upravnog odbora kluba.

Pred nama je sada posao ishođenja dokumentacije i rješenja o promjeni imena i sjedišta kluba kao ključnih stvari za daljnji rad kluba i prijave u natjecanja. Natjecanja koja su pred nama biti će iznimno zanimljiva jer se sustav natjecanja mlađih dobnih skupina mijenja od onih najmlađih (rođ.2013) pa do onih najstarijih (rođ.2003).
Također s obzirom da klub više nema glavnog sponzora nadamo se da financiranje od strane lokalne zajednice neće biti smanjeno zbog nastale situacije uvjetovane Korona virusom kako bi uspješno nastavili sa započetim projektom koji se prvenstveno temelji na Školi rukometa.