[SKUPŠTINA] REDOVNA SKUPŠTINA KLUBA

6 srp

Koprivnica, 06.07.2020.

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU

Na temelju čl. 36 Statuta RK „Koprivnica-NOA„ Koprivnica (dalje Klub)  i ukazane potrebe sazivam  redovnu Skupština Kluba dana22. srpnja 2020. godine (srijeda)

u prostorijama Gradske vijećnice (Zrinski trg 1, Koprivnica) u 18:00 sati.

Za redovnu Skupštinu predlažem slijedeći

            DNEVNI RED:

 1. Otvaranje skupštine
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Rasprava i usvajanje dnevnog reda
 4. Donošenje odluke o načinu glasovanja
 5. Izvještaj o radu za 2019. godinu:
  • Predsjednika Kluba
  • Blagajničko izvješće
  • izvješće NO
 6. Rasprava i usvajanje izvješća
 7. Donošenje odluke o promjeni imena kluba
 8. Usvajanje novog Statuta kluba (više od tri izmjene Statuta)
 9. Donošenje odluke o broju članova Upravnog odbora kluba
 10. Nadopuna članova Upravnog odbora kluba do propisanog broja članova
 11. Razno

Na zahtjev pisani materijali će se dostaviti prije održavanja skupštine.
Molimo da se Skupštini obavezno odazovete u zakazano vrijeme radi potrebnog kvoruma za donošenje odluka. Većinu potrebnu da se održi skupština čini 16 članova.
Vašu eventualnu nemogućnost dolaska javite na tel. 098 374 572 Tajniku Kluba ili povratno na mail.

U očekivanju Vašeg odaziva, sportski i srdačan pozdrav.

PREDSJEDNIK
ZVONIMIR CAHUNEK, v.r.